มณฑลทหารบกที่ 27 ปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัดที่ 2
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 บริเวณ ด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผลัดที่ 2 จำนวน 153 นาย ซึ่งหน่วยได้ดำเนินฝึกเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา จนครบกำหนดตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป สำหรับทหารทุกเหล่าของกองทัพบก โดยดำเนินการฝึกภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดี และทหารใหม่ทุกนายสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กองทัพบกกำหนด
สำหรับพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ในวันนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะผู้บังคับบัญชา ได้กระทำพิธีสวมหมวกให้แก่ทหารใหม่ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ครูฝึกนายสิบดีเด่น ครูฝึกทหารใหม่ดีเด่น ทหารใหม่ที่มีความประพฤติดี ทหารใหม่ที่มีลักษณะทางทหารดีเด่น ทหารใหม่ที่ยิงปืนได้คะแนนสูงสุด
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวแสดงความยินดีกับทหารใหม่ที่ผ่านการฝึกทุกนาย และเน้นย้ำทหารใหม่ไม่ให้ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด เมื่อครบกำหนดกลับหน่วย ก็ขอให้กลับตรงเวลา เพื่อจะได้ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบ พร้อมรับใช้ประเทศชาติตลอดการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์