มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 0830 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน นำคณะผู้บังคับบัญชา นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ผู้บังคับหน่วยหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ห้องโถง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เนื่องในวันกองทัพไทย ปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทย ที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกมาจนถึงทุกวันนี้

ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำกำลังพลประกอบพิธีสักการะอนุสาวรีย์ พลตรีพระยาประเสริญสงคราม เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับกำลังพลและครอบครัวของหน่วย