#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
“จังหวัดร้อยเอ็ดบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือชาวบ้านและมอบถุงยังชีพบ้านพังจากพายุฤดูร้อน”
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนฤดูร้อนพัดเข้าถล่มในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดส่งผลทำให้บ้านเรือนของประชาชนถูกแรงลมพัดจนหลังคาปลิวหายไปจนได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ อำเภอธวัชบุรี ที่บ้านดอนชัย หมู่ 3 และบ้านไชยอุดม หมู่ 8 ตำบลหนองพอก มีบ้านเรือนประชาชนถูกลมพายุ พัดหลังคาปลิวว่อน ได้รับความเสียหายกว่า 20 หลัง และอำเภอเชียงขวัญ ที่หมู่ 3 บ้านป่าสุ่มน้อย 3 ครัวเรือน หมู่ 3 หมู่ 4 บ้านดงบัง 10 ครัวเรือน หมู่ 5 บ้านดงพิกุล 22 ครัวเรือน หมู่ 8 หมู่ 9 บ้านพระเจ้า 1๙ ครัวเรือน ม.10 บ้านเหล่าสามัคคี 10 ครัวเรือน หมู่ 11 บ้านดงพิกุล 19 ครัวเรือน หมู่ 12 บ้านศรีมหาธาตุ 3 ครัวเรือน รวมทั้งหมดกว่า 90 หลังคาเรือน
เช้าวันที่ 19 มีนาคม 2561 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ได้สั่งการให้จัดกำลังพล จำนวน 30 นาย เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตำบลพระเจ้า อำเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และได้ประสานกับกองทุนพลเรือนจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด และคุณธีระ ชัยคณารักษ์กุล จิตอาสาภาคประชาชน ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อนในครั้งนี้ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 45 ชุด