เมื่อ 19 มี.ค. 61 พล.ต.ปฎิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 /ผบ.กกล.รส.จว.ร.อ. เข้าพบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จว.ร.อ.ดังนี้.
1.นางหนูจวน เจริญเขต 8 หมู่ 8 บ.ชัยอุดม ต.หนองพอก จว.ร.อ.
2.นางหนูไพร วิเศียรศาสตร์ 45 หมู่ 8 บ.ชัยอุดม ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จว.ร.อ.
3.นางจู จตุเทน 80 หมู่ 3 บ.ดอนชัย ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จว.ร.อ.
ทั้งนี้ ต.หนองพอก มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 2 หมู่บ้าน ประมาณ 60 หลังคาเรือน
ซึ่ง ผบ.มทบ.27 ได้ประสานไปยังกองทุนจิตอาสาประชารัฐจังหวัดร้อยเอ็ด และองค์กรถภาคเอกชนในการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วย
และได้สั่งการให้จัดกำลังพล มทบ.27 เข้าดำเนินการให้ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียต่อไป
ซึ่งราษฎรได้ขอบคุณหน่วยทหารที่เข้าให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้