#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส
เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 61 บก. ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส. อ.เชียงขวัญ จว.ร.อ.(มว.รส.มทบ.27) ร่วมกับนายครรชิต ดีหนองยาง นายอำเภอเชียงขวัญ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จว.ร.อ. สำรวจความเสียหายขั้นต้นหลังจากพายุฝนตกหนักในพื้นที่ ดังนี้
ม.3 บ.ป่าสุ่มน้อย 3 ครัวเรือน ม.3 ม.4 บ.ดงบัง 10 ครัวเรือน ม.5 บ.ดงพิกุล 22 ครัวเรือน ม.8 บ.พระเจ้า 16 ครัวเรือน ม.9 บ.พระเจ้า 3 ครัวเรือน ม.10 บ.เหล่าสามัคคี 10 ครัวเรือน ม.11 บ.ดงพิกุล 19 ครัวเรือน ม.12 บ.ศรีมหาธาตุ 3 ครัวเรือน ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จว.ร.อ. จึงเรียนมาเพื่อทราบ