“ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมจิตใจคนไทย”
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมกัน ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างพร้อมเพรียงกัน ที่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27