มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลพร้อมรถเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกำลังพลพร้อมรถเกี่ยวข้าวเข้าช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ม.4 บ.หนองอึ่ง ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เกี่ยวข้าวให้กับประชาชน รวม 4 ราย พื้นที่ 13 ไร่ จำนวน 4.2 ตัน
ซึ่งการเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ ได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ลดภาระค่าใช้จ่ายและขอบคุณที่ทหารเข้าช่วยเหลือ
โดยฤดูกาลเกี่ยวข้าวปีนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 34 ราย พื้นที่นาสะสม 85.5ไร่ ปริมาณข้าว 26,300 กก.