มทบ.27 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2564
มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอครั้งที่ 3/2564 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน