“มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “
มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดวัชพืช และผักตบชวาตามลำน้ำ คู คลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 0930 น. ณ ลำห้วยเหนือ บริเวณสะพานชุมชนท่านคร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด – บ้านโนนงาม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งกิจกรรมจิตอาสา ประกอบด้วย การกำจัดวัชพืชและผักตบชวาตามลำน้ำ คู คลอง ,ทำความสะอาดและทาสีสะพาน
โดยผักตบชวาที่นำขึ้นมาจากลำห้วยเหนือ จะนำไปใช้เป็นวัสดุในการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ฯในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ต่อไป