“ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง”
ชุดช่วยเหลือประชาชน จากกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 นำเรือท้องแบนกองทัพบก พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และช่วยเหลือในการสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้านดินดำ หมู่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากระดับนำ้ในพื้นที่ยังมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง