“กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน นำรถบรรทุกนำ้ช่วยเหลือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด”
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 6,000 ลิตร จากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด เข้าแจกจ่ายน้ำให้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค สร้างความประทับใจให้แก่ ผู้ที่พักอาศัยที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างยิ่ง #เพราะกองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส