มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ‘มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา”มีแล้วแบ่งปัน”ณ ชุมชนท่านคร ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้นำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 เช่น ผักสดปลอดสารพิษ และไข่เป็ดบางปะกง มอบให้กับ คุณยายจินดา สุขสงคราม อายุ 85 ปี ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อดูแล เอื้อเฟื้อแบ่งปันให้กับผู้สูงอายุ ผู้ที่ขาดแคลน ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นการมอบกำลังใจให้แก่กัน อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงความสงบสุขของสังคมไทยต่อไป (เมื่อ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น.)