มัคคุเทศก์น้อย มทบ.27 รำลึกถึงวันจักรี

123
มัคคุเทศก์น้อย มทบ.27 รำลึกถึงวันจักรี สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช