มัคคุเทศก์น้อย มทบ.27 รำลึกถึงวันจักรี

509
มัคคุเทศก์น้อย มทบ.27 รำลึกถึงวันจักรี สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช