“ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2565”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก อุดมการณ์ ศรีแขไตร ผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 /ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ให้การต้อนรับ
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เน้นย้ำให้การตรวจเลือก ฯ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค covid-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสูงสุดในการตรวจเลือกฯ