มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทน เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ โดยมี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิจ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมดอนแดงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

โครงการนี้จะส่งผลให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ทั้งยังสามารถป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้ และเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้สามารถขยายผลสู่ชุมชนได้จึงได้ดำเนินโครงการอบรมการบริหารจัดการน้ำในชุมชนตามแนวพระราชดำริขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรในการอนุรักษ์น้ำสร้างชลกรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำให้สามารถช่วยสอนชาวบ้านเรื่องการจัดการน้ำในชุมชน และสร้างประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อชีวิตที่พอเพียงได้ด้วยตนเอง โดยชุมชนต้องมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างยั่งยืน