“มทบ.27 เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 กิจกรรม : ตลาดผ้าไหม ผ้าฝ้ายเมืองร้อยเอ็ด และผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2565 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหัวหน้าส่วนราชการและ ประชาชน ร่วม ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั้ง 20 อำเภอ ณ บริเวณศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำวงดนตรีคลาสสิคแบนด์จากหมวดดุริยางค์ บรรเลงบทเพลงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของภายในงานและนำผลผลิตของโครงการทหารพันธ์ุดี มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อช่วยเหลือประชาชนอีกด้วย