มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2566
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และพันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วยคณะนายทหาร , นายสิบ , ทหารกองประจำการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2566 ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้รับความเมตตา พระครูพิศิษฐ์สรเวท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังพระธรรมเทศนา ถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ เวียนเทียนโดยอธิษฐานจิต เพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และบำเพ็ญบุญกุศล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา น้อมนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป
( วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 1800 นาฬิกา)