“มทบ.27 ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ ช่วยราชการกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีส่วนราชการ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม
.
ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาในการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน