มณฑลทหารบกที่ 27 จัด พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ให้แก่กำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ปี 2563
วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 0830 น. พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ของกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งมีกำลังพลเกษียณอายุราชการครบตามกำหนด จำนวน 10 นาย และเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 9 นาย โดยมี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร นายทหารฝ่ายเสนาธิการ และกำลังพลเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี