มทบ.27 ร่วมพิธีอัญเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายที่หน้าหีบศพพระราชมงคลวชิรโสภณ วิมลศาสนากิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี อัญเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายที่หน้าหีบศพพระราชมงคลวชิรโสภณ วิมลศาสนากิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สิริอายุ 108 ปี 3 เดือน พรรษา 31 โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธี ณ วัดป่าทศพลมัคลาราม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด (วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. )