#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลจากกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ช่วยขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ที่เสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมและช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน ที่ บ้านแสนสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ร้อยเอ็ด และ ช่วยขนย้าย,จัดเรียงกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนของประชาชน ที่ สี่แยกพลาซ่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด