“มทบ.27 ซักซ้อมการตรวจประเมินผลตามโครงการบริหารตามวงรอบการส่งกำลังและควบคุมสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ LOGSMIS ของหน่วยใช้และหน่วยสนับสนุน ประจำปี 2565”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมการซักซ้อมการให้การต้อนรับชุดตรวจประเมินผลตามโครงการบริหารตามวงรอบการส่งกำลังและควบคุมสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ LOGSMIS ของหน่วยใช้และหน่วยสนับสนุน ประจำปี 2565 โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการตรวจ เพื่อตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมให้มีความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ