” ตรวจความพร้อมการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร “
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ดำเนินการตรวจความพร้อมมาตรฐานการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ห้วงก่อนการฝึก โดยประเมินมาตรฐานด้านการฝึก ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน การป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม