“มทบ.27 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสเสด็จฯออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี กฤดิกร คงอุทัยกุล ราชองครักษ์ในพระองค์ และคณะ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ร่วมสำรวจพื้นที่ฯ และประชุม เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จฯออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียน ขัติยะวงษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูวิตสมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ เพื่อให้การรับเสด็จฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยและสมพระเกียรติ