มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ จังหวัดยโสธร เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 “โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 27 ( ร.16 พัน.3 ) ค่ายบดินทรเดชา “
เพื่อใช้เป็นที่รักษาพยาบาลประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งทยอยเดินทางกลับมารักษาพยาบาลที่ภูมิลำเนา โดยโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 นี้ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 200 เตียง
เป็นการบูรณาการ ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจของส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชนจังหวัดยโสธร ที่มีความห่วงใยพี่น้องชาวยโสธร….ไม่ทอดทิ้งกัน