“ จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดบ้านสนามชัย จ.ร้อยเอ็ด
กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดบ้านสนามชัย ณ วัดบ้านสนามชัย ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด