“ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมพื้นที่และติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้าน ทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะฯลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นำ้ รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ณ กองอำนวยการบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 หน่วย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 โดยมี พันเอก บุญเสริม บุญบำรุง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 และ พันโท กิตติศักดิ์ บังพิมาย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 ให้การต้อนรับ ต่อจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมและมอบน้ำดื่มให้ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ที่ว่าการ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด และรับฟังสถานการณ์และแผนเตรียมการรองรับสถานการณ์อุทกภัยของรพ.โพนทราย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดช่วยเหลือประชาชนในการช่วยอำนวยความสะดวกขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ รพ.โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้แก่ประชาชนและกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างยิ่ง