“อยู่เคียงข้าง ช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์”
กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำชุดช่วยเหลือประชาชนร่วมกับชาวบ้านคุยค้อ หมู่ 6, 17 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วยยกสิ่งของขึ้นที่สูงเนื่องจากพนังดินกั้นน้ำชีถูกน้ำกัดเซาะทำให้พนังขาด น้ำได้ทะลักไหลเข้าพื้นที่นาทำการเกษตร และเข้าภายในหมู่บ้าน