“มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ช่วยเหลือชาวนาอย่างต่อเนื่อง”
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 นำชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว ออกเกี่ยวข้าวช่วยเหลือชาวนาที่เป็นผู้มีรายได้น้อยในราคาถูกเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 2
โดยวันนี้ได้นำรถเกี่ยวนวดข้าวช่วยเหลือ นางบัวรอง ณะวงศ์ บ้านหนองบัวทอง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่นา 10 ไร่ ได้ข้าวเปลือกจำนวน 4,000 กิโลกรัม
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำรถเกี่ยวนวดข้าวช่วยเหลือเกษตรกร ไปแล้ว จำนวน 5 ราย พื้นที่เก็บเกี่ยว 57 ไร่ ได้ปริมาณข้าวเปลือก 26,000 กิโลกรัม ซึ่งเกษตรกร รู้สึกขอบคุณกองทัพบกที่ได้นำรถเกี่ยวข้าวมาช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง