เมื่อ 11 พ.ค.61 เวลา 0930-1700 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.รส.อ.สุวรรณภูมิ (ร้อย.รส.ร.16 พัน.1) ร่วมกับ จนท.ทต.ทุ่งหลวง เข้าทำการสำรวจบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ ต.ทุ่งหลวง จำนวน 78 หลังคาเรือน พร้อมให้การช่วยเหลือและมอบสังกะสีให้กับผู้ประสบวาตภัยต รายละเอียดดังนี้
1. บ้านตาหยวก หมู่ที่ 2 จำนวน 24 หลังคาเรือน
2. บ้านร้านหญ้า หมู่ที่ 3 จำนวน 22 หลังคาเรือน
3. บ้านโพนเดื่อ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 หลังคาเรือน
4. บ้านทุ่งทรายทอง หมู่ที่ 7 จำนวน 3 หลังคาเรือน
5. บ้านตาหยวก หมู่ที่ 10 จำนวน 4 หลังคาเรือน
6. บ้านคูดินทราย หมู่ที่ 11 จำนวน 2 หลังคาเรือน
7. บ้านตาหยวก หมู่ที่ 13 จำนวน 22 หลังคาเรือน
ผลการปฏิบัติ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับส่วนราชการ, ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี