“มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ช่วยเหลือชาวนา ลดต้นทุนการผลิต”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว นำรถเกี่ยวนวดข้าว ออกช่วยเหลือเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวในราคาถูก เพื่อลดต้นทุนการผลิต
โดยในวันนี้ ได้ออกช่วยเหลือเกษตรกรชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม จำนวน 1 ราย คือ นางปรัชทมา พรมโนกลาง หมู่ 13 บ้านหนองบัวทอง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พื้นที่นา จำนวน 5 ไร่ ได้ข้าวเปลือกจำนวน 3.5 ตัน

ซึ่งเกษตรกร รู้สึกขอบคุณกองทัพบกและ มณฑลทหารบกที่ 27 ที่ได้นำรถเกี่ยวข้าวมาช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้