“ดูแลสวัสดิการกำลังพล”
พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนในการมอบเก้าอี้ประจำสำนักงาน จำนวน 70 ตัวให้แก่หัวหน้ากอง/แผนกฝ่าย เพื่อเป็นสวัสดิการและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพล ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27