“ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมการฝึก นศท. ชั้นปีที่ 1-3 ภาคปกติ ศูนย์ฝึก รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ภาคปกติ ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล คณะครู อาจารย์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 และคณะครูฝึก ร่วมต้อนรับ และเยี่ยมชมการสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ จาก นักศึกษาวิชาทหาร ฯ
พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้ให้คำแนะนำแก่ นักศึกษาวิชาทหาร ฯ เรื่องการเข้าปฏิบัติภารกิจให้เน้นที่ความปลอดภัยของตนเองและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นสำคัญ