“มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ช่วยเหลือเกษตรกร และประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว นำรถเกี่ยวนวดข้าว ออกช่วยเหลือประชาชนเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรในราคาถูก เพื่อลดต้นทุนการผลิต
โดยวันนี้ ได้ออกช่วยเหลือ นาง เพ็ญศรี ทองสตา เกษตรกรชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม พื้นที่นา จำนวน 15 ไร่ ได้ข้าวเปลือกจำนวน 7.5 ตัน พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการด้วยวิธีร้องขอกรณีพิเศษให้กับประชาชน ในพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างยิ่ง