“ผบ.มทบ.27 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัด 2/65 ค่ายบดินทรเดชา จ.ยโสธร”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2565 ผลัดที่ 2 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 พร้อมรับฟังการบรรยายขั้นตอนการดูแลทหารใหม่ ผลัด 2/65
โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ พร้อมสิ่งของบำรุงขวัญ ให้แก่หน่วยฝึก ฯ สร้างขวัญและกำลังใจในการฝึกอย่างยิ่ง