“กกล.รส.จว.ร.อ.บูรณาการทุกภาคส่วน ตรวจสารเสพติด จนท.ของรัฐ”ตามแผนยุทธการสาเกตนคร
เมื่อ 8 ต.ค.61 กกล.รส.จว.ร.อ. โดยชป.รส.อ.โพนทอง ร่วมกับ นายขวัญราม สุขสาม ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ร่วมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต.,ข้าราชการ,พนักงาน , ลูกจ้าง อบต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จว.ร.อ. จำนวน 38 คน เพื่อป้องกันเจ้าหน้าของรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตามนโยบายของ รัฐบาลและคสช. ซึ่งผลการตรวจปัสสาวะไม่พบผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะแต่อย่างใด และได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในพื้นที่เป็นอย่างดี