ชป.กร.มทบ.27 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบก
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์ ประจำปี 2566 การสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก และการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบก ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ณ บ้านสระแก้ว ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการสมัครทางออนไลน์ ขั้นตอนในการกรอกใบสมัคร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก