กิจกรรมถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรัชชูปการ จังหวัดร้อยเอ็ด
พันเอกมิตรประชา รู้เจน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด นำกำลังพล ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรัชชูปการ จังหวัดร้อยเอ็ด” ณ ถนนรัชชูปการ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน มีประธานหอการค้า ผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม มีผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภค-บริโภค สิ้นค้าราคาถูก สินค้า OTOP สินค้าเกษตรมาจำหน่ายมากมาย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวทุกจังหวัดได้จัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ และจะจัดต่อเนื่องกันไปทุกวันศุกร์และวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ เพื่อกระตุ้นการตลาด การใช้จ่ายของภาคประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ