“มทบ.27 ร่วมพิธีฌาปนกิจและทอดผ้าไตรบังสุกุล ศิลปินมรดกอีสาน ประเภทหมอแคน”
พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รอง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฌาปนกิจและทอดผ้าไตรบังสุกุล นายอำพันธ์ พิมพ์ศรีเมือง ศิลปินมรดกอิสาน ประเภทหมอแคน ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอิสานและเป็นศิลปินที่เป็นพุทธศาสนิกชนต้นแบบ ในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา โดยมีนาย นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด