“ทหารใหม่ รู้ทัน ป้องกันอันตรายจากโรคลมร้อน”
หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 นำทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65 อบรมการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากโรคลมร้อน โดยคณะวิทยากรจาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในรูปแบบฐานความรู้ การปฏิบัติการปฐมพยาบาลจริง เน้นการป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน เพื่อให้ทหารใหม่มีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
ขอบคุณภาพจาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช