“การฝึกอาวุธศึกษา”
พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ การฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 27 ในสถานีการใช้อาวุธประจำกาย และแนะนำการฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อพื่อเพิ่มทักษะการใช้อาวุธ ยุทธวิธี และองค์ความรู้ในการเป็นทหารที่สมบูรณ์