รอง ผอ.ศบภ.มทบ.27 ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานชุดช่วยเหลือประชาชน บ้านทรายงาม ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ที่ได้รับความเดือนร้อน น้ำกัดเซาะจนถนนขาดระยะทางประมาน 70 เมตร
เมื่อวันที่ 3 ส.ค.61 เวลา 1100 น.พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผอ.ศบภ.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.อ.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รอง ผอ.ศบภ.มทบ.27 เข้าติดตามสถานการณ์แม่น้ำชีล้นตลิ่ง กัดเซาะเส้นทางขาดกว่า 70 เมตร ในพื้นที่บ้านทรายงาม ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้ นายวิชัย ไกรราช นายก อบต.กุดกุง ได้ชี้แจงสถานการณ์น้ำว่า ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำชีช่วงที่ไหลผ่าน จ.ยโสธร โดยเฉพาะลำห้วยเก่าแดงได้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และคาดว่ามวลน้ำที่ไหลมาจาก อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จะมาถึง จ.ยโสธร ในอีก 5วัน อาจทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงมากขึ้น สำหรับจุดที่ประสบปัญหาในขณะนี้ ได้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย ซึ่งผู้รับเหมาได้ทำทางเบี่ยง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา แต่เมื่อปริมาณน้ำในลำห้วยเก่าแดงเพิ่มขึ้น จึงล้นตลิ่งและกัดเซาะถนนขาด ระยะทางยาวกว่า 70 เมตร ทำให้ใช้สัญจรไม่ได้ โดย รอง.ผอ.ศบภ.มทบ.27 ได้กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก ทุกระดับชั้น ได้ให้ความสำคัญเร่งด่วนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผอ.ศบภ.มทบ.27 ได้สั่งการให้กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ร.16 พัน 3 จัดกำลังพลพร้อมเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือในการรับส่งประชาชนข้ามฟากจากจุดที่ขาด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และได้ให้ข้อห่วงใยเรื่องความปลอดภัยทั้ง จนท.และ ปชช. เกี่ยวกับการใส่เสื้อชูชีพขณะโดยสารบนเรือ ทุกคนจะต้องใส่ชูชีพ เพื่อความปลอดภัย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน