มทบ.27 ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และการเปิดรับสมัครการสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์ ประจำปี 2566 การสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก และการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบก ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนขัติยะวงษา ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการสมัครทางออนไลน์ ขั้นตอนในการกรอกใบสมัคร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและคณะครูเป็นอย่างมาก