“ธงชาติไทยรวมใจ…ไทยเป็นหนึ่งเดียว”
มทบ.27 เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยร่วมกัน ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27