“กำลังพลจิตอาสา มทบ.27 ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด”
กำลังพลพลจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ทำความสะอาดอาคารเรียน ตัดหญ้าในสนามบริเวณโรงเรียน เคลื่อนย้ายอุปกรณ์การเรียน และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบริเวณในหมู่บ้าน ณ โรงเรียนบ้านวังยาวเจริญวิทย์ หมู่9 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด