#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
เมื่อชาวบ้านเดือดร้อน ทหาร พร้อมด้วยจิตอาสา เราทำแต่ความดีเข้าช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วน**
*******************************************
จากกรณี เมื่อคืนวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา
เกิดลมพายุฝนฤดูร้อน ในพื้นที่ อ.หนองฮี และ อ.โพนทราย 
จ.ร้อยเอ็ด
ทำความเสียหายให้บ้านเรือนของชาวบ้านเสียหายหลายหลัง
ทหารชุดปฏิบัติการในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมี
ทหาร มทบ.27
ทหาร กรมทหารราบที่ 16
ได้สำรวจความเสียหาย รายงานด่วนถึงศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มณฑลทหารบก ที่ 27 เพื่อทราบในตอนเช้ามืดของวันที่ 10 มี.ค. 61 เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในพื้นที่ ดังนี้
1. นายเปลี่ยน ศรีคำ บ้านเลขที่ 45 ม.8 ต.เด่นราษฏร์ อ.หนองฮี จว.ร.อ. บ้านเสียหายบางส่วน
2. นายสมหมาย คำสงค์ บ้านเลขที่ 24 บ.ดงหมากไฟ ม.5 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จว.ร.อ. บ้านเสียหายบางส่วน หลังคาถูกลมพัดพังเสียหาย
3. นายหนูกัน ด้านซ้าย บ้านเลขที่ 135 บ.ดงหมากไฟ ม.5 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จว.ร.อ. บ้านเสียหายบางส่วน และยุ้งข้าว 1 หลัง
4. นางหนูจันทร์ คำหวน บ้านเลขที่ 12 บ.หัวดง ม.6 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จว.ร.อ. บ้านเสียหายบางส่วน
การปฏิบัติเข้าช่วยเหลือขั้นต้นโดยการช่วยขนย้ายและรื้อถอนสิ่งของเครื่องใช้และร่วมกับส่วนราชการสำรวจความเสียหาเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือต่อไป
ดังนั้น ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ และผู้อำนวยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๒๗
ได้จัดกำลังพลจากค่ายประเสริฐสงคราม
ร่วมกับประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวนกว่า ๘๐ คน
เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน จำนวน ๔ หลัง
ที่เสียหายจากวาตภัย
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเบื้องต้น
เมื่อ 10 มี.ค. 61 ศบภ.มทบ.27 เข้าตรวจสอบและ
ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในพื้นที่ ดังนี้
1. นายเปลี่ยน ศรีคำ บ้านเลขที่ 45 ม.8 ต.เด่นราษฏร์ อ.หนองฮี จว.ร.อ. บ้านเสียหายบางส่วน
2. นายสมหมาย คำสงค์ บ้านเลขที่ 24 บ.ดงหมากไฟ ม.5 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จว.ร.อ. บ้านเสียหายบางส่วน หลังคาถูกลมพัดพังเสียหาย
3. นายหนูกัน ด้านซ้าย บ้านเลขที่ 135 บ.ดงหมากไฟ ม.5 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จว.ร.อ. บ้านเสียหายบางส่วน และยุ้งข้าว 1 หลัง
4. นางหนูจันทร์ คำหวน บ้านเลขที่ 12 บ.หัวดง ม.6 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จว.ร.อ. บ้านเสียหายบางส่วน
โดยบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ได้แก่ บ้านหนองคูณน้อย ต.เด่นราษฏร์ อ.หนองฮี บ้านดงหมากไฟ และ บ้านหัวดง ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย
ซึ่งความเสียหาย ส่วนใหญ่จะเป็นหลังคาบ้านซึ่งมุงด้วยสังกะสี ถูกแรงลมพัดปลิว
ดังนั้นการดำเนินการ จึงเร่งดำเนินการในการซ่อมแซมหลังคาบ้านให้กับประชาชนก่อนเป็นอันดับแรก
เนื่องจากเกรงว่าถ้ามีฝนตกลงมาอีก ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน ที่ไม่มีหลังคามุงอยู่เปียกน้ำได้รับความเสียหายและเดือดร้อนซ้ำเติมอีก
ในขณะเดียวกันการช่วยเหลือของส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้เร่งดำเนินการขอรับการสนับสนุนตามระเบียบของทางราชการอย่างเร่งด่วน
ทำให้ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้
ได้กล่าวขอบคุณ
และรู้สึกมีความอุ่นใจที่ในยามเดือดร้อน
ยังมีทหารและพี่น้องชาวไทยไม่ทอดทิ้ง
รุดเข้าให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
ทำให้มีกำลังใจ และดำรงชีวิตต่อไป
ได้อย่างเป็นปกติต่อไป*