“มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวนวดข้าว ช่วยเหลือชาวนา ลดต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ชุดปฏิบัติการรถเกี่ยวข้าว นำรถเกี่ยวนวดข้าวช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ บ้านสระแก้ว อ.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เพื่อลดต้นทุนการผลิต จำนวน 2 คน พื้นที่นา 15 ไร่ ได้ข้าวเปลือก 8 ตัน
ซึ่งเกษตรกรรู้สึกขอบคุณกองทัพบกที่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้