“บริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์”
มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลของหน่วย และ รด.จิตอาสา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด, วิทยาลัยเทคนิคยโสธร และ วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด จำนวน 10 นาย บริจาคโลหิต ให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีความต้องการโลหิตเร่งด่วน คือ คุณพ่อ จงกล ไตรทิพย์ ซึ่งได้เข้ารักษาตัวที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ปริมาณเกล็ดเลือด 450 ซีซี. และปริมาณโลหิต 4,500 ซีซี. ซึ่งญาติผู้ป่วยได้ขอบคุณ กองทัพบก และ มณฑลทหารบกที่ 27 ที่ได้จัดกำลังพล และ รด.จิตอาสา บริจาคเลือดให้กับผู้ป่วยในครั้งนี้