“มทบ.27 เข้าชมนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด”
พลตรี มงกุฎ แก้วพรหม ที่ปรึกษา มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง มณฑลทหารบกที่ 27 ชั้นยศ สิบตรี – สิบโท จำนวน 36 นายเข้าชมนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางยุวดี แจ้งกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อศึกษาร้อยเอ็ด และคณะให้การต้อนรับและนำชมชมนิทรรศการ สร้างประสบการณ์ด้านการศึกษาให้แก่กำลังพลได้เป็นอย่างดี