“มทบ.27 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการที่รับราชการครบวาระ”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการรุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1 ,2 และผลัดอื่นๆที่รับราชการครบกำหนดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 ซึ่งจะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 จำนวน 44 นาย และทหารกองประจำการของหน่วยที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2566 หลักสูตรทหารอาสา อัตรานายทหารประทวน จำนวน 2 นาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีความมานะอดทน และไม่เคยได้พิจารณาทัณฑ์ และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ พลทหาร โชคชัย กอรัตน์ ทหารกองประจำการรุ่นปี 2564 ผลัด 1 ที่สมัครใจรับราชการในกองประจำการต่อ เพื่อทดแทนการเรียกเกณฑ์ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ต่อจากนั้นคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลได้มอบดอกไม้ให้แก่ทหารกองประจำการที่รับราชการครบตามกำหนด แทนความรัก ความผูกพัน และแทนคำขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตลอดระยะเวลาที่รับราชการทหาร ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
(วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.)